Kdo jsme


Nejsme jen teoretici. Máme letitou praxi a naší snahou je i nadále zanechávat za sebou stopu ve stylu, kdy o nás kdokoliv druhý řekne: “Ano to mi dává smysl.”; “Jejich vysvětlení mě zajímá.” Nebo “s jejich postojem se dokáži ztotožnit, sic je třeba můj postoj odlišný.” Našim cílem není všechny měnit za každou cenu, ale rozšířit obzory a i nazývat věci spravným názvem. Z oblasti vzdělávání máme zkušenosti od roku 2006, kdy jsem začal vést výuku fitness na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu a činím tak doteď. Fitness Coach Academy je moje osobní srdcová záležitost, kde je možno se oblasti fitness věnovat naplno a v plné míře, nejen pro studenty několikaletých vzdělávacích programů, ale i o pro veřejný sektor, který má zájem se rozvíjet čistě v oblasti fitness. K tomu slouží naše jednotlivé víkendové termíny, které průběžně vypisujeme. Termíny jednotlivých školení naleznete v sekci:

V jednotlivých blocích si může zájemce zvolit, jakoukoliv oblast:

Koučink ve fitness – koučink, který není určen k manipulaci či …. koučink má podporovat svéprávnost. Možná tato věta zní divně, ale vystihuje mnohé. Pokud pracujeme ve fitness s lidmi, pak to nemá spočívat pouze v říkání jen toho, co mají dělat. To je nařizovaní. Nikoliv koučink. Koučink pracuje s konkrétní skupinou či jedincem, tak, že se připouští a respektuje, že vedená strana je něčím specifická a podle toho je také třeba s ní zacházet a k ní se chovat. Koučink je forma trénování, která je svým způsobem vedena v přátelském duchu. Je to vedení, které má podporovat. Podporovat rozvoj druhé strany. Nebát se toho, že protějšek bude lepší než samotný “kouč”. Koučovat znamená umět podpořit, usměrnit, obohatit. Nejen druhou stranu, ale i sebe. Koučinkem lze prohloubit příznivé účinky, příznivý prožitek a dosažený přínos. Je to práce s motivací, s únavou, prevence před vyhořením. Je to nástroj i dovednost.

Biomechanika kloubů – spousta zranění, přetížení či nedostatečná efektivita vlastního tréninku mnohdy vyplývá právě z nedostatečné znalosti anatomických skutečností nebo chybně prováděných pohybových stereotypů. Pojďme si společně zrekapitulovat nebo osvětlit principy, jak jednotlivé klouby pracují. Co je pro ně nejvhodnější a proč. Lidé se vyznačují tím, že mají zpravidla dvě nohy, dvě ruce, jedny záda, jedno tělo. To že to většinou máme, neznamená, že je máme všichni zcela totožné. Pojďme si ukázat jednotlivé odlišnosti. Zaměřme se na nejčastější místa kolizí. Záda, páteř, ramenní pletenec, kolena, hlezna, zápěstí a další. Pozornost budeme věnovat nejčastějším příčinám bolesti, zranění. Chceme cvičit a hýbat se zdravě. Chceme se bezbolestně hýbat celých 100 let. Ne se jen odpálit během prvních 30ti.

Funkční trénink – není jen bezhlavé zdolávání čehokoliv, co koho napadne… Funkční trénink má svá vymezení. Spoustu způsobů a variací, ale pořád to má svá vymezení, pakliže ho chceme ještě nazývat funkčním tréninkem. Častým opakem je jednostranné přetěžování. Nastavování odporu, který nerespektuje individuální nebo i obecná anatomická fakta. Jako, že každý jedinec opodstatněně nemusí být schopen provést stejný dřep, jako ten co stojí vedle něj. Aplikujeme klinickou terapii, vývojovou kineziologii či prvky pohybových programů, které užívá i například Ido Portal. Využíváme spoustu tréninkových pomůcek a konceptů TRX, Lebert Training Systems, Bossu, Lodní lana, cvičení s míči, kettleby… Termín “Funkční trénink” je obsáhlý. Funkční trénink není chaos. Je to soubor principů. Pojď je poznat a vytěž z jednotlivých principům maximum a dosáhni tréninkového programu, který bude skutečně na míru.

A když tohle vše člověk dokáže rozeznávat a pracovat s tím, tak pak jsme s výsledkem spokojeni. Koučink, biomechanika pohybového aparátu a funkční trénink označujeme jako základní stavební kameny, které jsou prospěšné pro každého fitnessáka nebo pro každého jedince, který má zájem o sebe a své zdraví.

Jestli máš zájem. Přihlas se u nás na jakýkoliv blok. V podstatě lze začít jakýmkoliv vypsaným tématem a ostatní si lze doplnit kdykoliv poté. Označení I, II, III jsou spíše orientační, nikoliv závazná. Ahoj a těšíme se na tebe.

Fitness Coach Academy pořádá kurzy a semináře pro oblast fitness. Naší hlavní doménou je biomechanika pohybového aparátu, funkční trénink a koučink ve fitness. Všechny tyto tři oblasti považujeme za stěžejní jak pro běžnou populaci, tak pro osoby, které pracují za ztížených pracovních podmínek nebo na vrcholové úrovni či pracují s různými zdravotními obtížemi. Věk a pohlaví považujeme za přirozený parametr, který musí každý akceptovat ať chce nebo nechce.Máme letitou praxi z oblasti vzdělávání ve fitness, z vedení a absolvování tréninků, jak individuálních, tak skupinových. Díky zkušenostem z některých zemí, kde jsme aktivně navštěvovali nečeské prostředí fitness, máme i určitou představu o potenciálu fitness a jeho využití jak v ČR, tak i ve světe. Spolupracujeme jak s vrcholovými sportovci, tak s lidmi se zdravotními obtížemi (amputáři, vertebrogení obtíže, metabolické poruchy, psychosomatické projevy a jiné). Pohybovou aktivitu považujeme za věc přínosnou, jen zastáváme názor, že je třeba nastavit správné parametry.


Fitness je pro nás životním stylem a krom zábavy ho chceme pojímat i erudovaně. Důvodem je, abychom dokázali nejen sami sobě, ale i pak následně dalším, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé principy chování člověka a umět i s těmi jednotlivými principy pracovat.


A protože chceme být pro své klienty ti nej, tak děláme i pro náš osobnostní rozvoj maximum a stále se rozvíjíme.