Kdo jsme


     Nejsme jen teoretici. A rádi bychom zanechali za sebou stopu ve stylu, kdy o nás kdokoliv druhý řekne: “Ano to mi dává smysl.” “Jejich vysvětlení mě zajímá.” Nebo “s jejich postojem se dokáži ztotožnit, sic je můj postoj odlišný.”


     Fitness Coach Academy pořádá kurzy a semináře pro oblast fitness. Naší hlavní doménou je biomechanika pohybového aparátu, funkční trénink a koučink ve fitness. Všechny tyto tři oblasti považujeme za stěžejní jak pro běžnou populaci, tak pro osoby, které pracují za ztížených pracovních podmínek nebo na vrcholové úrovni či pracují s různými zdravotními obtížemi. Věk a pohlaví považujeme za přirozený parametr, který musí každý akceptovat ať chce nebo nechce.     Máme letitou praxi z oblasti vzdělávání ve fitness, z vedení a absolvování tréninků, jak individuálních, tak skupinových. Díky zkušenostem z některých zemí, kde jsme aktivně navštěvovali nečeské prostředí fitness, máme i určitou představu o potenciálu fitness a jeho využití jak v ČR, tak i ve světe. Spolupracujeme jak s vrcholovými sportovci, tak s lidmi se zdravotními obtížemi (amputáři, vertebrogení obtíže, metabolické poruchy, psychosomatické projevy a jiné). Pohybovou aktivitu považujeme za věc přínosnou, jen zastáváme názor, že je třeba nastavit správné parametry.


     Fitness je pro nás životním stylem a krom zábavy ho chceme pojímat i erudovaně. Důvodem je, abychom dokázali nejen sami sobě, ale i pak následně dalším, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé principy chování člověka a umět i s těmi jednotlivými principy pracovat.


     A protože chceme být pro své klienty ti nej, tak děláme i pro náš osobnostní rozvoj maximum a stále se rozvíjíme.