Kdo jsme


     Nejsme jen teoretici. Máme letitou praxi a naší snahou je i nadále zanechávat za sebou stopu ve stylu, kdy o nás kdokoliv druhý řekne: “Ano to mi dává smysl.”; “Jejich vysvětlení mě zajímá.” Nebo “s jejich postojem se dokáži ztotožnit, sic je třeba můj postoj odlišný.” Našim cílem není všechny měnit za každou cenu, ale rozšířit obzory.


     Fitness Coach Academy pořádá kurzy a semináře pro oblast fitness. Naší hlavní doménou je biomechanika pohybového aparátu, funkční trénink a koučink ve fitness. Všechny tyto tři oblasti považujeme za stěžejní jak pro běžnou populaci, tak pro osoby, které pracují za ztížených pracovních podmínek nebo na vrcholové úrovni či pracují s různými zdravotními obtížemi. Věk a pohlaví považujeme za přirozený parametr, který musí každý akceptovat ať chce nebo nechce.     Máme letitou praxi z oblasti vzdělávání ve fitness, z vedení a absolvování tréninků, jak individuálních, tak skupinových. Díky zkušenostem z některých zemí, kde jsme aktivně navštěvovali nečeské prostředí fitness, máme i určitou představu o potenciálu fitness a jeho využití jak v ČR, tak i ve světe. Spolupracujeme jak s vrcholovými sportovci, tak s lidmi se zdravotními obtížemi (amputáři, vertebrogení obtíže, metabolické poruchy, psychosomatické projevy a jiné). Pohybovou aktivitu považujeme za věc přínosnou, jen zastáváme názor, že je třeba nastavit správné parametry.


     Fitness je pro nás životním stylem a krom zábavy ho chceme pojímat i erudovaně. Důvodem je, abychom dokázali nejen sami sobě, ale i pak následně dalším, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé principy chování člověka a umět i s těmi jednotlivými principy pracovat.


     A protože chceme být pro své klienty ti nej, tak děláme i pro náš osobnostní rozvoj maximum a stále se rozvíjíme.