Certifikát

Home >

2FCA


     Námi pořádané akce jsou určeny jak pro odborníky, tak pro širokou laickou veřejnost.


     Certifikát Fitness Coach Academy je významný primárně pro práci (s lidmi) v ČR. Důvodem naší vlastní zmínky o ČR je odlišnost mezi jednotlivými národy, které jsme si plně vědomi a proto slepě nečerpáme ze světových proudů a bereme v potaz chování zdejší populace. Každá země, má své specifické charakteristické rysy  a my tyto rozdíly respektujeme. Mezi nejzásadnější rozdílné faktory patři mentalita jednotlivých zemi a s tím související odlišnosti v životním stylu. Podobná různorodost je pozorovatelná i u práce s různými věkovými nebo i zdravotními kategoriemi/skupinami.

     Je pochopitelné, že v některých rysech jsou si lidé značně podobní, ale představa o cvičení a přístupu k němu se “u nich či u nás” liší stejně tak, jako v přístupu k samotnému životu. Nejvíce si toho lze všimnout například mezi zeměmi západními a těmi “ostatními”. Západní země mají svá zásadní specifika, kde jedním z největším determinantem je konzumní způsob života. Tento způsob života, kdy jeden je trend potíraný dalším trendem (“hitem”) za druhým, vede k takovému výsledku  tomu, že se lidé mezi jednotlivými názory ztrácí a ne každý pak ví, co je vlastně to správné a co není a ve výsledku vlastně nikdo neví nic, natož proč. Čili nikdo neví nic.

     Fitness Coach Academy má za úkol vytvářet a podporovat odborníky v oblasti fitness v tom, aby co nejvíce přispívali ke zdraví každého, kdo se rozhodne pro sebe něco dělat. Lidi, aby se snadněji orientovali ve škále všech těch nepřeberných možností cvičení a druzích výživy, které jsou “nyní k dispozici” a uměli je vzájemně využít/propojit za účelem zvýšení kvality, jak svého zdraví, tak zdraví i ostatních. Pro větší názornost opřeme naše záměry a úsilí o oficiální definici zdraví dle WHO.


     Definice zdraví dle WHO:

     “Zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci či vady.”


     Tato definice je uznávaná, platná, protože je pravdivá. Svým popisem poukazuje na nezbytnost (vhodnost) co nejširšího záběru znalostí.

     Zkušenosti spolu se znalostmi by měli přispět k tomu, abychom snadněji a správněji rozvíjeli úroveň svých jednotlivých dovedností a zkvalitnili tak co nejvíce práci s lidmi nebo práci přímo se sebou samotnými.


     “Certifikát získaný od Fitness Coach Academy je značkou kvality.”

                                                                      Mgr. Filip Rata, DiS.

                                                                     člen představenstva

                                                                   České Komory Fitness


     AKTUÁLNÍ NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLENÍ ZDE


Fitness Coach Academy Osobni Trener 06