• info@fitnesscoachacademy.cz
  • 604500005

Termíny školení

Termíny školení

 



 

Aktuální termíny školení (Termíny pro rok 2019 průběžně připravujeme)

 

NOVINKA 9. 11.-10. 11. 2019 “Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v akci 2 (2019)” (blok C3) 


Termín není stanoven “Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v akci (2019)” (blok C2


12. 10.-13. 10. “Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v souvislostech (2019)” (blok B + blok C)


Termín není stanoven “Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v akci (2019)” (blok C2


9. 11.-10. 11. 2019 “Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v akci 2 (2019)” (blok C3


Termín není stanoven Fitness Coach I – Koučink ve fitness 2019 (blok A)


Termín není stanoven Fitness Coach II – Zdravý pohybový aparát – biomechanika svalů a kloubů 2019 (blok B)


Termín není stanoven Fitness Coach III – Funkční trénink a trénink na strojích 2019 (blok C)


*** Jednotlivé workshopy lze absolvovat i v libovolném pořadí. Označení I, II, atd. je pouze orientační a doporučené.

Blok A je zaměřen na práci s člověkem ve vztahu s fitness. Formy fitness. Vedení lekcí a práce s klientem. Práce s jedincem i se skupinou. Motivace, syndrom vyhoření a mnoho dalších důležitých témat, které s fitness souvisí.

Blok B má za úkol přiblížit pohybový aparát. Jeho možnosti, jak funguje, jeho limity, specifika a jak předcházet nežádoucímu přetížení. Pracuje se lékařskými modely a dalšími vzdělávacími materiály.

Blok C zmapovává termín funkční trénink, rozebírá jeho alternativy a uvádí je cíleně do kontrastu tak, aby vynikly jednotlivé jejich nuance mezi jednotlivými směry funkčních tréninků. Aplikují se zde praktické ukázky a poukazuje na nejčastější chyby či naopak na vhodná doporučení. Cvičí se zde jak s náčiním, tak i s vlastním tělem.

Smyslem našich školení je zabránit jednotlivým dezinformacím a říkat věci jasně a názorně. Tak, aby dávali koncovým uživatelům smysl a mohli s nimi dále úspěšně pracovat. Oblast fitness je místo, kde na sebe začínají jednotlivé komunity pokřikovat a přetlačovat se v tom, kdo z nich má pravdu. Naše semináře jsou hodnoceny účastníky nejčastěji tak, že si teď uvědomují své dosavadní přehlížení zdravotního aspektu a zároveň tak, že jim již mnohé dává smysl. To je náš záměr, jelikož sami jsme z praxe. Z oblasti trénování i z oblasti vzdělávání dalších pracovníku v oblasti tělovýchovy. Našim záměrem je nejít a nepřetlačovat se zdravotními kapacitami, ale dokázat jim, že i v oblasti fitness jsou jedinci, kteří chtějí cvičením utužovat zdraví. Ostatní benefity cvičení řadíme až na druhé místo. Nepodporujeme zdvihání břemen s hrbatými zády. Podporujeme cvičení a životní styl, který nám nebude poškozovat zdraví, ale podpoří nám přání, aby nám naše tělo sloužilo hlavně co nejdéle a minimem obtíží.


Přehled školení a termínů je průběžně aktualizován. Pro bližší informace klikněte na Vámi vybrané školení nebo nás přímo kontaktujte v níže uvedeném formuláři. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.


Registrační formulář


     Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Odesláním poskytuji souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v přihlášce Fitness Coach Academy, pro účely interního zpracování a uchování v personální databázi Fitness Coach Academy.

Fitness Coach Academy Contact

Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: