Přehled školení

Home > Přehled školení

Fitness Coach I – Koučink ve fitness 2024 (blok A) – Termín konání je 24.-25. 2. 2024
Fitness Coach II – Funkční trénink v praxi/ v souvislostech a biomechanika kloubů (Blok B a C) – Termín konání – Termín konání je 23.-24. 3. 2024
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci (Blok C)– Termín konání je 27.- 28. 4. 2024
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci 2 (blok C)- Termín konání není stanoven
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci 3 (blok C)- Termín konání není stanoven
Fitness Coach II/III – Funkční trénink a trénink na strojích 2024 (blok B a C) – Termín konání není stanoven

*** Jednotlivé workshopy lze absolvovat i v libovolném pořadí. Označení I, II, atd. je pouze orientační a doporučené.

  • Blok A  je zaměřen na práci s člověkem ve vztahu s fitness. Formy fitness. “Vedení lekcí a práce s klientem.” Práce s jedincem i se skupinou. Práce sám se sebou. Motivace, syndrom vyhoření a mnoho dalších důležitých témat, které s fitness souvisí. Tvorba trénikového plánu.
  • Blok B  má za úkol přiblížit pohybový aparát. Jak funguje, jeho limity, specifika a jak předcházet nežádoucímu přetížení. Proč jednotlivé cviky dělat tak anebo tak. Vysvětlíme si mechaniku jednotlivých zranění, přetížení a jak se jim vyvarovat nebo jak s nimi pracovat. Pracuje se lékařskými modely a dalšími vzdělávacími materiály.
  • Blok C  zmapovává termín funkční trénink, rozebírá jeho alternativy/odrůdy a uvádí je cíleně do kontrastu tak, aby vynikly jednotlivé jejich nuance mezi jednotlivými směry funkčních tréninků. Aplikují se zde praktické ukázky a poukazuje na nejčastější chyby či naopak na vhodná doporučení. Cvičí se zde jak s náčiním, tak i s vlastním tělem. Cílem Funkčních tréninků je tělo co nejvíce připravit do konkrétních situací: Běžný život, profesní život. Dobrý trénikový plán založený na funkčním tréninku by měl člověka vést ke všestrannosti a k minimalizaci tendence ke zranění nebo k patologickému přetížení. Funkční trénink by měl být základním stavebním kamenem ke tréninku a proto ho lze doporučit jak do výkonnostních sfér, tak i pro běžný život.

Fitness Coach I – Koučink ve fitness 2024 (blok A) – 24.-25. 2. 2024
Fitness Coach II – Funkční trénink v praxi/ v souvislostech a biomechanika kloubů (Blok B a C) – Termín konání – 23.-24. 3. 2024
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci (Blok C)- Termín konání 16.-17. 4. 2024
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci 2 (blok C)- Termín konání není stanoven
Fitness Coach III – Funkční trénink v akci 2 (blok C)- Termín konání není stanoven

Smyslem našich školení je zabránit jednotlivým dezinformacím a říkat věci jasně a názorně. Tak, aby dávali koncovým uživatelům smysl a mohli s nimi dále úspěšně pracovat. Oblast fitness je místo, kde na sebe začínají jednotlivé komunity pokřikovat a přetlačovat se v tom, kdo z nich má pravdu. Naše semináře jsou hodnoceny účastníky nejčastěji tak, že si teď uvědomují své dosavadní přehlížení zdravotního aspektu a zároveň tak, že jim již mnohé dává smysl. To je náš záměr, jelikož sami jsme z praxe. Z oblasti trénování i z oblasti vzdělávání dalších pracovníku v oblasti tělovýchovy. Našim záměrem je nejít a nepřetlačovat se zdravotními kapacitami, ale dokázat jim, že i v oblasti fitness jsou jedinci, kteří chtějí cvičením utužovat zdraví. Ostatní benefity cvičení řadíme až na druhé místo. Nepodporujeme zdvihání břemen s hrbatými zády. Podporujeme cvičení a životní styl, který nám nebude poškozovat zdraví, ale podpoří nám přání, aby nám naše tělo sloužilo hlavně co nejdéle a minimem obtíží.