Naše projekty

Home > Naše projekty

Do našich projketů řadíme:

  • vzdělávací činnost na odborných školách
  • jednotlivá školení pro veřejnost
  • vzdělávací činnost pro Českou Obec Sokolskou
  • vzdělávání pro jednotlivé firemní sektory
  • organizovaní skupinových akcí
  • poskytování trenérských služeb skrze portál www.osobniterener.cz a www.osobnitrener.cz