Mgr. Filip Rata, DiS.

Home > Mgr. Filip Rata, DiS.


   

Co bych o sobě po neodborné stránce řekl.:

“Oblasti fitness jsem propadl před 27 lety (v cca 15 letech). Od 10 let jsem aktivně jezdil divokou vodu (cca 14 let), kterou mám v současné době už jen jako relax. Má každodenní rutina je vedení tréninkových individuálních lekcí různých úrovní a odlišností a k tomu 1x týdně aktivní vedení skupinových tréninků. CCa 17 let v průběhu letních a zimních semestrů jsem přednášel pro oblast fitness na VŠTVS a VOŠ Palestra. Přednášel jsem jak pro prezenční tak i pro kombinované studium a souběžně s tím přednáším i na tomto vlastním projektu Fitness Coach Academy a nebo i pro další organizace, se kterými spolupracuji. Osobně chronicky/pravidelně cvičím cca 4x i vícekrát v průběhu týdne po celých 27 let. Nemoci si příliš nepřipouštím a s chronickými syndromy úspěšně pracuji a překonávám je. Nebudu lhát. Když se jede na doraz, tak lítají i třísky a i tělo se věkem mění. A to je třeba do jisté míry akceptovat. Přičemž akceptování se nerovná rezignovaní.

V roce 2014 mě pro svoji barvitost bavila disciplína Spartan Race. Té jsem podlehl asi na 4 roky. Zaujalo mě to propojení. Příroda, běh o různých vzdáleností a být schopen se poprat i překážkami různého typu a to i přestože převážně trénuji indoor. Proč trénuji převážně indoor? Protože je to prostředí  celoročně relativně  neproměnlivé, “vše” je tam stále pohromadě a stabilní. Tudíž je to jistá garance potřebného a dostupného zázemí pro pravidelný trénink pro člověka, který žije ve městě. Ano žiji v městě. A vlastně i proto ani půl marathonem nepohrdnu. Nebo jinými běhy. Pohyb mám rád a stejně tak si dám rád i třeba den volna. Co bych tady lhal:-D

Působení na sportovní škole bylo pro mě bičem, za který jsem rád. Byl to pro mě další stimul jak ze strany akademické sféry, tak i stimul ze strany studentů (zvýdavých i zbloudilých):-). Studenti jsou různí. Jsou tam studenti flákači:-), makáčí, vrcholoví sportovci nebo i odborníci či kapacity z oblasti jiných a já před nimi přeci nechtěl být za blbce nebo jen teoretika, který o věcech jen mluví, atd.? TO samé pro mě platí i při práci s cvičenci v mé trenérské praxi. Se všemi musím být schopen umět pracovat. Musím alias chci být schopen. Snažím se ochutnávat jednotlivé disciplíny z jednotlivých oblastí, které s fitness třeba i jen souvisí nebo zdánlivě vůbec. Mám rád, když věci zapadají do souvislostí. A když nevím, rád nechám mluvit i studenta, který má vědomosti takové, že by byla škoda je nezasdílet, byť i při mé výuce, kde bych měl vlastně mluvit já. Setkal jsem i se skupinou, kde jsem fungoval spíše jako moderátor. Pedagog by toto měl umět přijmout, protože, příběhy jednotlivých účastníků výuky dokáží být někdy působivější než výklad jen z jednich úst z úst oficiálního pedagoga. Mám rád, když do sebe vše zapadá. Nebo když je dosažena jistá názorová tolerance a akceptace a pochopení jednotlivých věcí mezi sebou. Každý jsme jiní, a každý můžeme něčím přispět. A stejně tak každý nemusí umět všechno nebo všechno na 100 %. Přeci nejsme na planetě jen jeden nebo jen jedna:-D 

Protože má profesní činnost je založena zejména na práci s lidmi, tak jsem si s nimi tím pádem i mnohé zažil. Vrcholoví sportovci, studenti, policie, občané ve výkonu trestu, lidé s disabilitou, zdravotními obtížemi a další zkušenosti mě inspirovali k zásadnímu poznatku. Důraz na sebereflexi. To je jeden z pilířů pro fungování konceptu Fitness Coach Academy. Vědět znát je fajn, ale jak to aplikovat, to už je další disciplína. Tam se pozná, zda-li člověk opravdu ví. Toto všechno i spousty dalších jsou důvody proč jsem založil projekt Fitness Coach Academy, abych zde kompletoval a předával vše s čím jsem se “musel” naučit pracovat. “Musel”/potřeboval/chtěl.

Jsem zastáncem Selfness a distancovaným příznivcem Wellness. Preferuji prevenci, před řešením následných problémů. 

Jako trenér říkám, doporučuji, předávám, popřípadě vedu. Nezakazuji a netrestám. Nehodlám zastupovat život. Připadně dodám: “Vidíš, ja Ti to říkal. Teď už tomu rozumíš?”. Ale stejně tak a za to jsem někdy i raději, když mě někdo příjemně překvapí, tím, že jsem ho podcenil. Ale tomu je potřeba dát prostor. Což muže být i o nervy, aby si ten druhý něco nezpůsobil a vy tomu přihlížíte. Kdo je rodičem, tak zná, tam je to velmi podobné.

Mám rád, když pracuji s lidmi, kteří jsou k sobě objektivní. To je to, co ke sportu patří a proč se sportu věnuji. Upřímný přístup k sobě samotnému beru jako základní kámen k tomu, aby se člověk dostal, tak kam potřebuje. Rád se opírám o tělovýchovu. Tělovýchova jako taková má, jak bych to popsal. Prvky sokolské, skautingu,… věci, které propojují společnost. I společnost s přírodou a důraz na fair play. Spadá sem i znalost výživy, zdravovědy, i alespoň nějaké obecné historie a spousty dalšího. Takhle bych asi popsal tělovýchovu.

Důvod proč jsem od roku 2006 do roku 2023 vyučoval na tělovýchovné škole bylo to, že fungování na akademické půdě mi rozšiřovalo vlastní pevnou půdu pod nohama. Dáválo mi to hodnotnou další zpětnou vazbu o tom co a jak dělám. Zpětnou vazbou na akademické půdě byli pro mě jak moji kolegové, tak i moji studenti. Pomáhálo mi to nepropadat mýtům a dezinformacím, které panují zejména i v oblasti fitness. Na akademické půdě jsem měl možnost pracovat s odborníky a s lidmi s bohatou zkušeností. S těmi mám možnost pracovat i teď. Nechci sebe a ani své svěřence vystavovat nápadům, které by mohly ohrozit jejich zdraví. Rozvíjet zdraví je mojí hlavní prioritou. Vše ostatní, jako je například hubnutí, náběr svalové hmoty, síly, vytrvalosti apod. jsou z mého pohledu už jen bonusy. Spoustu věcí přehodnocuji věkem, ale stále mám pochopení pro začátky. Dokonce snad právě na začátcích mi snad záleží i nejvíce. Na základech.

Práci se studenty, cvičenci na individuálních lekcích, cvičenci na skupinových lekcích, … absolvování jednotlivých seminářů, kongresů využívám jako nástroj pro stálé rozšiřování svých dovedností, kterými se snažím zkvalitnit svůj výstup, abych mohl předat to nejlepší. 

Mám rád svoji rodinu a lidi, se kterými pracuji. Tohle jsem ve stručnosti já Filip Rata.”


  V kostce:

Osobní trenér

Školitel pro oblast Fitness

(Fitness Coach Academy, Česká Obec Sokolská, Vyšší odborná škola tělovýchovy a sportu, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu)

Instruktor skupinových cvičení

Master trainer Lebert Training Systems pro ČR

Člen představenstva České Komory Fitness

Zakladatel a majitel Fitness Coach Academy


Kvalifikace:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 2013-2015

(Wellness specialista)

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 2009-2010

(Sportovní a kondiční specialista)

VOŠ Akademie tělesné výchovy a sportu 2003-2006

(Management sportu)


Certifikáty/osvědčení:


Certificate – Physio Gym, Franktlin-Methode® & Aktivierung tiefer Rückenmuskeln, Complete Body Workout, Towel Fit (2019)

Certificate – Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů (2018)

Certificate – McGill level I. –  Building the ultimate back: from rehabilitation to performance (2017)

Certifikát –  Fitness během těhotenství a po porodu (2016)

Certifikát –  Kineziologie tahových cviků (2016)

Certifikát –  Kineziologie tlakových cviků (2016)

Certifikát – Partner Training INSTRUKTOR (2015)

Certifikát – TRX® –  Suspension Training Course (STC) – L1 (2015)

Certifikát – Funkční trénink (2015)

Certifikát – Vývojová kineziologie ve fitness (2015)

Osvědčení – První pomoc pro pedagogy (2014)

Osvědčení – “IQniter Cardio Training” Systems (2014)

Osvědčení – Nové formy posilování – Funkční dynamická síla a vytrvalost v rovnováze (2014)

Certifikát – Move it (2013)

Certificate – LTS –  Body weight foundantions (2013)

Certificate – LTS F2F – Foundantion to Function (2013)

Certificate – LTS –  Kickboxing bootcamp (2013)

Osvědčení – Flowin® – BASIC (2013)

Certifikát – Pump fx (2013)

Osvědčení – Funkční trénink Core ve sportovní přípravě (2012)

Osvědčení – Bootcamp diplom (2012)

Osvědčení – Total Body advanced (2012)

Osvědčení – Diagnostika a stabilizační systém (2012)

Osvědčení – Lebert Training System BODY WEIGHT FOUNDATIONS (2012)

Certifikát – TRX® Group Suspension Training Course (GSTC) – L1 (2012)

Certifikát – Functional training – continuing education (2012)

Certifikát – TRX – Sport medicine® – Training Resistance Exercise – L2 (2012)

Certifikát – Trenér funkčního tréninku –  aplikace FUNKČNÍHO TRÉNINKU a mobilizační techniky II. (2011)

Certifikát – Trenér funkčního tréninku – aplikace FUNKČNÍHO TRÉNINKU a mobilizační techniky I. (2009)

Certificate of attendance core/funkcional training (2008)

Osvědčení – Instruktor fitcentra (2007)

Osvědčení – Reiky I. (2007)

Osvědčení – Sportovní masér (2005)


Zkušenosti ze sportovního prostředí:

od roku 2020 do roku 2023

Školitel pro Trenérskou školu

– školení trenérů I. třídy


od roku 2019

Školitel pro Českou Obec Sokolskou


od roku 2016 do současnosti

Člen představenstva České Komory Fitness

a autor projektu Fitness Coach Academy


od roku 2013 do současnosti

Master trainer pro koncept LTS v ČR (prezentér a školitel)


od roku 2007 do současnosti do roku 2023

Přednášející na Akademii tělesné výchovy a sportu pro výuku fitness


od roku 2006 do roku 2023

Školitel při rekvalifikačních kurzech pro instruktory fitness

s akreditací MŠMT ČR na VŠTVS (veřejné kurzy,

studenti, vězeňská služba, rekvalifikační kurzy pro občany

ČR ve výkonu trestu – Pankrác, dále personál společnosti Expreska,

zdravotních zařízení atd.)


od roku 2005 do současnosti

Lektor skupinových cvičení


od roku 2005 do roku 2023

Přednášející na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu


od roku 2002 do současnosti

Souvislá trenérská praxe


Dále:

Organizace sportovních zájezdů a událostí (PIM 2003-06, Kbelská Desídka, Velká cena Sokola 2003-04), outdoorových a výcvikových kurzů …

Posilování 23 let, sjezd divokých řek 25 let, …

Osobní zkušenosti z účasti na závodech: Prijon Cup, Sázavské Pádlo, 1/2 Marathon, Kbelská Desítka, Army Run, Spartacus Race, Predator Race, Spartan Race, …

Účast na odborných seminářích: Stuart McGill, Ido portal, 3D Fitness/3DFA, Pohyb je život, Face Academy, World Class, Fitness Solution, Evangelist, Statera,Gesundheitssportakademie …