Certifikát

Home > Certifikát

2FCA


Námi pořádané akce jsou určeny jak pro odborníky, tak pro širokou laickou veřejnost.


Certifikát Fitness Coach Academy je významný primárně pro práci (s lidmi) v ČR. Důvodem naší vlastní zmínky o ČR je odlišnost mezi jednotlivými národy, které jsme si plně vědomi a proto slepě nečerpáme ze světových proudů a bereme v potaz odlišné chování zdejší populace. Každá země, má své specifické charakteristické rysy  a my tyto rozdíly respektujeme. Mezi nejzásadnější rozdílné faktory patři mentalita jednotlivých zemí a s tím související odlišnosti v životním stylu. Podobná různorodost je pozorovatelná i u práce s různými věkovými nebo i zdravotními kategoriemi/skupinami.

Je pochopitelné, že v některých rysech jsou si lidé značně podobní, ale představa o cvičení a přístupu k němu se “u nich či u nás” liší stejně tak, jako v přístupu k samotnému životu. Nejvíce si toho lze všimnout například mezi zeměmi západními a těmi “ostatními”. Západní země mají svá zásadní specifika, kde jedním z největším determinantem je konzumní způsob života. Tento způsob života, kdy je jeden trend potíraný dalším trendem (“hitem”), TO vše často vede k takovému výsledku , že se lidé mezi jednotlivými názory ztrácí nebo přetlačují a ne každý pak ví, co je vlastně to správné a co není a ve výsledku vlastně nikdo neví nic, natož proč.

Fitness Coach Academy má za úkol vytvářet a podporovat odborníky v oblasti fitness v tom, aby co nejvíce přispívali ke zdraví každého, kdo se rozhodne pro sebe něco dělat. Lidi, aby se snadněji orientovali ve škále všech těch nepřeberných možností cvičení a druzích výživy, které jsou “nyní k dispozici”. Aby je uměli vzájemně využít/propojit. To vše za účelem zvýšení kvality, jak svého zdraví, tak zdraví i ostatních. Pro větší názornost opřeme naše záměry a úsilí o oficiální definici zdraví dle WHO.


Definice zdraví dle WHO:

“Zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci či vady.”


Tato definice je uznávaná, platná, protože je pravdivá. Svým popisem poukazuje na nezbytnost (vhodnost) co nejširšího záběru znalostí. Nebo alespoň pro představu, že ten záběr je opravdu veliký.

Zkušenosti spolu se znalostmi by měli přispět k tomu, abychom snadněji a správněji rozvíjeli úroveň svých jednotlivých dovedností a zkvalitnili tak co nejvíce práci s lidmi nebo práci přímo se sebou samotnými.


“Certifikát získaný od Fitness Coach Academy je značkou kvality.”


Mgr. Filip Rata, DiS.

člen představenstva

České Komory Fitness

a garant školení pro Fitness Coach Academy


     AKTUÁLNÍ NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLENÍ ZDE