Home > Fitness Coach Academy > Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v souvislostech (2023)

Funkční trénink v praxi aneb Funkční trénink v souvislostech (2023)


Unikátní dvoudenní školení věnované obsáhle kapitole Funkčního tréninku.

Školení zahrnuje výseč a rozbor vybraných směrů, spadajících do tzv. kategorie funkčních tréninků. Co tam lze skutečně řadit a proč, si vysvětlíme, ukážeme a zažijeme.

Tématem bude: Tabata, Crossfit, zdravotní tělesné cvičení, vývojová kineziologie, Ido Portál, klinická terapie, kruhový trénink a další směry a koncepty, které tak bohatě saturují oblast fitness.

Školení bude provázeno odbornými zdroji, anatomickými modely užívaných pro školení zdravotního personálu a osobními zkušenostmi z oblasti fitness, které Vám bude předávat odborný školitel pro oblast fitness Mgr. Filip Rata, DiS.

Cvičit budeme s pomůckami, ale i bez nich (TRX, Equalizer, Bosu, Buddy System, kettlebell, lodní lana, GUN-eX, Indobard, Aquahit a další).

Celé školení bude interaktivní. Ostatně tak, jak je pro školení Fitness Coach Academy typické. Dotazy, odpovědi, diskuze, rozbor. Záleží nám totiž na tom, aby naši absolventi odcházeli z našich školení obohaceni a spokojeni. Nikoliv jen zasypáni informacemi a zmatení. Chceme, ať informace doběhne co nejhlouběji, jak je to jen nejvíce vůbec možné. Jak se získanými informacemi naložíte, necháváme už jen na Vás. Možná změníme či obohatíme Váš dosavadní přístup či Vaše znalosti nebo Vás jen utvrdíme v tom, že vše, co jste doposud dělali, bylo správné. Ale TEĎ to budete mít potvrzené. Smyslem tohoto školení vnést do funkčních tréninků řád.


Cena kurzu:

4800,-

Místo konání:

Wellnesscentrum Fit Top

Seifertova 49, Praha 3, 130 00. (Tram zastávka „Viktoria Žižkov“) Pro navigaci MHD doporučujeme použít www.idos.cz

Zahájení:

x.x.xxxx (sobota) od 9:00 hodin ráno (výuka bude probíhat do 17:00 hodin)

Pokračování:

Hned následující den x. x. xxxx (neděle) od 9:00 hodina závěr celého výukového bloku je opět v 17:00 hodin.


Tipy a doporučení:

–      S sebou dostatek cvičebního oblečení (osobní doporučení 4x cvičební oděv na celý víkend). Výuka bude průběžně provázena praktickými ukázkami a byla by škoda si při ní, jakkoliv snižovat svůj komfort.

–      Oceníme i Vaše vlastní otázky. Hlaste je předem nebo nás šokujte přímo při výuce. Mentálně uneseme cokoliv.

–      Doporučujeme se dostatečně vyspat😊Ale před výukou😊 Ať máme všichni svěží hlavy.

Těšíme se na Vás

Tým Fitness Coach Academy


Registrujte se zde


Registrační formulář


     Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Odesláním poskytuji souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v přihlášce Fitness Coach Academy, pro účely interního zpracování a uchování v personální databázi Fitness Coach Academy.

Fitness Coach Academy Contact